Välkommen och Mission statement

Välkommen och Mission statement

Välkommen till Cloud Security Alliance svenska kapitel, grundat 2012, som är en ideell organisation som bildades för att främja användningen av bästa praxis för att tillhandahålla säkerhetsgaranti.

Read More

Kontaktpunkt - bli medlem!

Kontaktpunkt - bli medlem!

Den huvudsakliga kontaktpunkten för Cloud Security Alliance svenska kapitel är på Linkedin , där medlemmarna delar och diskutera relevanta ämnen och information.

Read More

Forskning

Forskning

Cloud Security Alliance svenska kapitel bedriver forskning främst relaterade till säkerhet för cloud computing. Men närbesläktade områden såsom juridik och styrning också i forskningsverksamheten.

Read More