Certificate of Cloud Security Knowledge

Våra norska kollegor kommer den 17/10, i samband med konferensen DnD Sikkerhetssymposiet, att hålla en CCSK utbildning där de bjuder in medlemmarna i svenska CSA. Detta är en bra chans för dig som jobbar med informationssäkerhet och dataskydd att lära dig mer om molnsäkerhet och hur molntjänster fungerar. Utbildningen riktar sig mot en bred publik inom säkerhet, såväl tekniker som arkitekter och ledningsroller. Läs mer om den ledande certifieringen inom molnsäkerhet här

För att anmäla dig till kursen kan du gå in på https://bit.ly/ccsksiksymp18deltager/

För mer information (på norska) kan du gå in på https://www.cloudsecurityalliance.no/ccsk_siksymp/