CSA Global och CSA Sweden Chapter

CSAs svenska avdelning leder och samverkar i forsknings- och utvecklingsaktiviteter främst relaterat till säkerhet inom molntjänster. 
Till detta så tillkommer nära relaterade områden såsom legala frågor, t.ex GDPR, och hantering/styrning (governance).

Första leverabeln, Aspects to consider within information security during procurement and use of cloud services, 
ver. 1.00, publicerades 19-apr-2013 och är tillgänglig här för nedladdning.

Andra leverabeln, Aspects to consider within information security during procurement and use of cloud services, 
ver. 2.00, publicerades 4-mar-2014 och är tillgänglig här för nedladdning.

Tredje leverabeln, En praktisk och lite enklare checklista för införskaffande, användning och lämnande av molntjänster, 
ver. 1.0, publicerades 24-aug-2015 och är tillgänglig här för nedladdning.

Fjärde leverabeln, En praktisk och enkel checklista för Internet-of-Things, 
ver. 1.0, publicerades 7-dec-2015 och är tillgänglig här för nedladdning.

Framtida projektleverabler kommer att publiceras här när de är klara.