CSA Security, Trust and Assurance Registry (STARS)

CSA STAR är ett globalt program för säkerhetsutvärdering och certifiering av molnleverantörer. 
CSA STAR erbjuder ett register över molnleverantörer och deras säkerhetsmognad. 
Säkerhetsutvärderingen bygger på en utförlig lista av säkerhetskrav (Cloud Control Matrix - CCM) 
som baseras på ledande säkerhetsstandarder och ”best practice” inom området, så som ISO 27002, NIST, m.fl. 
För mer detaljer besök CSA Global STAR sida.