CSA Sweden Chapter

Huvudkontaktpunkt för Cloud Security Alliance svenska avdelningen är på LinkedIn, där medlemmarna kan dela och diskutera relevanta ämnen och information.

Vårt sätt att vara
Cloud Security Alliance svenska avdelning, som grundades 2012, 
är en icke vinstdrivande organisation (ideell förening) som startades för att lyfta fram bra exempel hur säkerhet kan utformas, 
verifieras och granskas inom molntjänster. 
Vidare ämnar organisationen att tillhandahålla utbildning för hur säker användning av molntjänster kan ske, samt även säkra andra former av miljöer. 
Cloud Security Alliance svenska avdelning, som har flertalet experter inom olika områden från ett antal olika discipliner, deltar aktivt i och strävar mot:

•	lyfta fram en gemensam nivå av förståelse mellan kunder och de som tillhandahåller molntjänster rörande de nödvändiga säkerhetskraven och hur de kan säkerställas
•	lyfta fram oberoende forskning och föra in den till bra exempel för molntjänster och närliggande områden 
•	lansera kampanjer och utbildningsprogram för att öka medvetenheten om hur molntjänster används på ett bra sätt och vilka säkerhetslösningar som kan vara lämpliga 
•	skapa checklistor som kan användas för att på ett gemensamt vis hantera frågeställningar och råd för säkerhet i molntjänster