Våra sponsorer

CSAs svenska avdelning är en ideell förening. För att bedriva sin verksamhet är CSA SE beroende av sponsorer.
Sponsor kan man vara på olika nivåer och på olika sätt. 
Ett bolag har valt att tillhandahålla lokal för våra mindre event och våra styrelsemöten. 
Några väljer att stötta oss på årsbasis och andra genom insatser vid våra större event. 
Gemensamt för bolagen är att de på något sätt arbetar med molnet aktivt och då i synnerhet med säkerhetsfrågor. 
Önskvärt är att sponsorerna också aktivt genomfört minst självcertifiering enligt CSA Star för att på så sätta vara en föregångare. 
Sponsorerna skall aktivt förmedla CSAs svenska event till sina egna intressenter och kunder. 
Sponsorerna har också möjlighet att utforma och aktivt delta i de aktiviteter som föreningen genomför.

Våra sponsorer är: