Styrelsen

Ordförande: Kjell Löfgren
Vice ordförande: Oscar Wide
Ledamöter: John Lindström, Lukas Grönqvist, Scott Melnyk, Surinder Sign Rait, Tobias Rydberg
Deputies: Elie El-Feghaly, Fredrik Börjesson 
Kassör: Sebastian Löfgren
Revisor: Anders Brännfors
Advisory Board: Anders Carlsson, Siren Hofvander
Working Committee: Kevin Kellerman, Karin Ternblom, Jonatan Sanchez Hallén, Abdul Moiz