Styrelsen

Ordförande: Kjell Löfgren
Vice ordförande: John Lindström
Ledamöter: Tobias Rydberg, Lukas Grönquist, Scott Melnyk
Suppleanter: Oskar Wide, Surinder Singh Rait
Kassör: Sebastian Löfgren
Revisor: Anders Brännfors
Adjungerade: Jim Franzen, Roberto Carmona, Alexander Julin