Styrelsen

Ordförande: Ulf Berglund
Vice ordförande: John Lindström
Ledamöter: Anders Brännfors (kassör), Robert Singh och Katarina Nordström
Suppleanter: Ina Nordqvist, Kjell Löfgren och Stefan Bognäs
Revisor: Ina Nordqvist
Adjungerad suppleanter och arbetsutskott: Bo Tyrevall, Tobias Rydberg & Lukas Grönquist.