Styrelsen

Ordförande: Ulf Berglund
Vice ordförande: John Lindström
Ledamöter: Anders Brännfors (kassör), Robert Singh, Kjell Löfgren
Suppleanter: Ina Nordqvist och Stefan Bognäs
Revisor: Ina Nordqvist
Adjungerad suppleanter och arbetsutskott: Tobias Rydberg & Lukas Grönquist.